Naše certifikace

Absolvovali jsme následující kurzy:

 

Course in Practical DNA Microarray Analysis (University of Heidelberg, 2007)
 
 • Quality control, normalization and design
 • Exercises: Introduction to R, cDNA data, affy data
 • Exploratory analysis
 • ifferential gene expression
 • Clustering
 • Annotation
 • Exercises: Differential gene expression, Clustering
 • Molecular Diagnosis
 • Classification with PAM and Random Forest
 • Model Assessment and Selection
 • Exercises: Molecular Diagnosis
 • Pathways
 • Computational Inference of Cellular Networks
 • Group testing: global tests, holistic approaches
 • Scoring Gene Ontology terms
 • Exercises: Group testing
 
Real-time PCR and biostatistics (TATAA Biocenter, Prague, 2010) - with practical part
 
 • Nucleic acid isolation and purification
 • Reverse transcription
 • Real time PCR quantification
 • Primer design
 • Validation of assays
 • Absolute quantification
 • Relative quantification
 • Identifying stable reference genes
 • Normalization
 • Experimental design
 • Basic principles of statistics
 • MIQE guidelines
 • HRM genotyping and methylation
 • HRM assay design
Primer and probe design and optimization for high-resolution melting analysis: design of primers for scanning HRMA and design of primers and unlabeled probes for SNP genotyping ( 07/2011, Idaho Inc., Salt Lake City, and KRD workshop, 10/2012, Prague, conducted by chief Idaho designers)
 
 • osobní návštěvy školitelů společnosti Idaho Inc.
 
BGI International Bioinformatics Workshop - analysis of NGS data (Shenzhen, China, 2012)
 
 • Applications of Sequencing in Human Disease Research 
 • From NGS-Genomics to MS-based Proteomics - Applications and Development in BGI
 • Genetic variation and marker discovery using Solexa sequencing technology
 • Small RNA research 
 • Transcriptome analysis 
 • Methods and software for de novo assembly 
 • Single Cell Omics 
 • Epigenomics by NGS

 

Primer and probe design for genotyping by HRMA and expression analysis by real-time quantitative PCR (KRD s.r.o., 2011-2012, Prague)

 • pravidelné interní firemní worskhopy o designu primerů a prób pro účely měření genové exprese pomocí real-time kvantitativní PCR a genotypování metodou vysokorozlišovací analýzy křivek tání

 

 

 

 

HRM - vysokorozlišovací analýza křivek tání

Projekt je spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Termín realizace: 2017-2020 Výsledkem projektu budu diagnostické testy pro vyšetření somatických mutací v krvetvorných buňkách kostní dřeně. Registrační číslo projektu:...

Kontakt

KRD - obchodní společnost s.r.o. Pekařská 12
155 00 Praha 5
Česká republika

Tel: +420 257 013 433
Mobil: +420 603 164 254
lab@krd.cz