Produkty

Sekvenace nové generace

tato sada 100 sond o délce 120 nt je založena na proprietární technologii xGen Lockdown Probe od společnosti Integrated DNA Technologies Inc. funkce produktu: směs sond lze využít k nabohacení genomových fragmentů genu BRCA2 ve vzorku lidské genomové DNA před cíleným resekvenováním metodami...
tato sada 58 sond o délce 120 nt je založena na proprietární technologii xGen Lockdown Probe od společnosti Integrated DNA Technologies Inc. funkce produktu: směs sond lze využít k nabohacení genomových fragmentů genu BRCA1 ve vzorku lidské genomové DNA před cíleným resekvenováním genu metodami...
Funkce: nabohacení gDNA fragmentů před sekvenováním nové generace (pro snížení nákladů) Ve spolupráci se skupinou Dr. Vladimíra Kořínka z Ústavu molekulární genetiky byla v rámci společného grantového projektu vyvinuta sada pro gene enrichment ze vzorků genomové DNA lidských...

Produkty

Funkce: nabohacení gDNA fragmentů před sekvenováním nové generace (pro snížení nákladů) Ve spolupráci se skupinou Dr. Vladimíra Kořínka z Ústavu molekulární genetiky byla v rámci společného grantového projektu vyvinuta sada pro gene enrichment ze vzorků genomové DNA lidských...
  Název myší monoklonální protilátka proti p54nrb (nukleární RNK-vázající protein) (klon 5H12.H2.F9) Kat. # KRD-P-0401-1 Balení 1ml, koncentrace protilátky...
  Název Anti-Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit 9 (eIF3-9): myší monoklonální protilátka (klon 1F5) Kat. # KRD-P-0400-1 Balení 1ml, koncentrace protilátky...
  Název myší monoklonální protilátka proti p54nrb (nukleární RNK-vázající protein) (klon 5H12.H6.E1) Kat. # KRD-P-0402-1 Balení 1ml, koncentrace protilátky...
  Název Anti - aspartate aminotransferase,  mitochondriální: myší monoklonální protilátka (klon 2F5) Kat. # KRD-P-0362-1 Balení 1ml, koncentrace protilátky...
  Název myší monoklonální protilátka proti cleavage and polyadenylation specificity factor, subunit 6 (CPSF6) (klon 3B6.0.C2) Kat. # KRD-P-0363-1 Balení 1ml, koncentrace...
  Název myší monoklonální protilátka proti cleavage and polyadenylation specificity factor, subunit 6 (CPSF6)  (klon 3B6.0.C7) Kat. # KRD-P-0364-1 Balení 1ml,...
  Název myší monoklonální protilátka proti cleavage and polyadenylation specificity factor subunit 6 (CPSF6) (klon 3B6.0.C11) Kat. # KRD-P-0365-1 Balení 1ml, koncentrace...
  Název myší monoklonální protilátka proti cytokeratinu 6A (klon 5H12.H12.G1) Kat. # KRD-P-0366-1 Package, u.a. 1ml, koncentrace protilátky 1mg/ml  
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

HRM - vysokorozlišovací analýza křivek tání

Projekt je spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Termín realizace: 2017-2020 Výsledkem projektu budu diagnostické testy pro vyšetření somatických mutací v krvetvorných buňkách kostní dřeně. Registrační číslo projektu:...

Kontakt

KRD - obchodní společnost s.r.o. Pekařská 12
155 00 Praha 5
Česká republika

Tel: +420 257 013 433
Mobil: +420 603 164 254
lab@krd.cz