Analýza genové exprese

  kat. č. KRD-P-0441-20 měření genové exprese na úrovni mRNA pomocí real-time kvantitativní PCR vyvinuto pro kuřecí vzorky (Gallus gallus) totální RNA nebo purifikované mRNA, přepsané na cDNA (chemie SYBR Green) relativní kvantifikace metodou delta-delta-Ct vůči...
měření genové exprese na úrovni mRNA pomocí real-time kvantitativní PCR vyvinuto pro lidské vzorky totální RNA nebo purifikované mRNA, přepsané na cDNA (chemie SYBR Green) relativní kvantifikace metodou delta-delta-Ct vůči vybraným referenčním...
měření genové exprese na úrovni mRNA pomocí real-time kvantitativní PCR vyvinuto pro lidské vzorky totální RNA nebo purifikované mRNA, přepsané na cDNA (chemie SYBR Green) relativní kvantifikace metodou delta-delta-Ct vůči vybraným referenčním...
měření genové exprese na úrovni mRNA pomocí real-time kvantitativní PCR vyvinuto pro lidské vzorky totální RNA nebo purifikované mRNA, přepsané na cDNA (chemie SYBR Green) relativní kvantifikace metodou delta-delta-Ct vůči vybraným referenčním...
měření genové exprese na úrovni mRNA pomocí real-time kvantitativní PCR (chemie SYBR Green) vyvinuto pro lidské vzorky totální RNA nebo purifikované mRNA, přepsané na cDNA relativní kvantifikace metodou delta-delta-Ct vůči vybraným referenčním genům (např. v softwaru...

HRM - vysokorozlišovací analýza křivek tání

Projekt je spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Termín realizace: 2017-2020 Výsledkem projektu budu diagnostické testy pro vyšetření somatických mutací v krvetvorných buňkách kostní dřeně. Registrační číslo projektu:...

Kontakt

KRD - obchodní společnost s.r.o. Pekařská 12
155 00 Praha 5
Česká republika

Tel: +420 257 013 433
Mobil: +420 603 164 254
lab@krd.cz