Epigenetická analýza

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

V této kategorii naleznete produkty určené pro studium epigenetických změn v genomu.

Pokud se zabýváte studiem metylace DNA nabízíme Vám produkty v kategorii MeDIP

Pokud studujete interakce DNA vazebných proteinů nabízíme Vám produktovou řadu SureChIP

Pokud hledáte další doplňkové reagencie jako jsou kontrolní detekční soupravy nebo jednotlivé reagencie  nabízíme Vám obecnou kategorii chromatinová imunoprecipitace

HRM - vysokorozlišovací analýza křivek tání

Projekt je spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Termín realizace: 2017-2020 Výsledkem projektu budu diagnostické testy pro vyšetření somatických mutací v krvetvorných buňkách kostní dřeně. Registrační číslo projektu:...

Kontakt

KRD - obchodní společnost s.r.o. Pekařská 12
155 00 Praha 5
Česká republika

Tel: +420 257 013 433
Mobil: +420 603 164 254
lab@krd.cz