Genotypování

tato souprava je designovaná k detekci klinicky významné záměny NG_011806.1: g.50422 A>G (rs1800595) v exonu 13 genu F5 (factor 5, FV) na chromozomu 1 u lidských pacientů skládá se ze dvou primerů a neznačené sondy, která zajišťuje specifickou detekci uvedené záměny analýza se...

HRM - vysokorozlišovací analýza křivek tání

Projekt je spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Termín realizace: 2017-2020 Výsledkem projektu budu diagnostické testy pro vyšetření somatických mutací v krvetvorných buňkách kostní dřeně. Registrační číslo projektu:...

Kontakt

KRD - obchodní společnost s.r.o. Pekařská 12
155 00 Praha 5
Česká republika

Tel: +420 257 013 433
Mobil: +420 603 164 254
lab@krd.cz