Metylace

tato souprava umožňuje stanovit míru metylace CpG ostrova v promotoru genu APC je založena na kombinaci dvou metod: bisulfitové konverze a vysokorozlišovací analýzy křivek tání (HRMA) citlivost metody: schopnost spolehlivě detekovat i pouze 1% metylaci při porovnání...

HRM - vysokorozlišovací analýza křivek tání

Projekt je spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Termín realizace: 2017-2020 Výsledkem projektu budu diagnostické testy pro vyšetření somatických mutací v krvetvorných buňkách kostní dřeně. Registrační číslo projektu:...

Kontakt

KRD - obchodní společnost s.r.o. Pekařská 12
155 00 Praha 5
Česká republika

Tel: +420 257 013 433
Mobil: +420 603 164 254
lab@krd.cz