Geny

sada pro nespecifické skenování přítomnosti mutací v 1. až 7. exonu genu MYL2 souprava je založena na metodě skenovací vysokorozlišovací analýzy křivek tání (HRMA) HRM analýza umožňuje v jednom běhu zjistit přítomnost nespecifických záměn a indelů (SNP) v heterozygotním stavu tvoří...
  sada pro nespecifické skenování přítomnosti mutací v 1. až 7. exonu genu MYL3 souprava je založena na metodě skenovací vysokorozlišovací analýzy křivek tání (HRMA) HRM analýza umožňuje v jednom běhu zjistit přítomnost nespecifických záměn a indelů (SNP) v heterozygotním...
  sada pro nespecifické skenování přítomnosti mutací v 1. až 39. exonu genu MYH6 souprava je založena na metodě skenovací vysokorozlišovací analýzy křivek tání (HRMA) HRM analýza umožňuje v jednom běhu zjistit přítomnost nespecifických záměn a indelů (SNP) v heterozygotním...
  sada pro nespecifické skenování přítomnosti mutací v 1. až 7. exonu genu ACTC1 souprava je založena na metodě skenovací vysokorozlišovací analýzy křivek tání (HRMA) HRM analýza umožňuje v jednom běhu zjistit přítomnost nespecifických záměn a indelů (SNP) v heterozygotním...
  sada pro nespecifické skenování přítomnosti mutací v 1. až 79. exonu genu DMD souprava je založena na metodě skenovací vysokorozlišovací analýzy křivek tání (HRMA) HRM analýza umožňuje v jednom běhu zjistit přítomnost nespecifických záměn a indelů (SNP) v heterozygotním...
  sada pro nespecifické skenování přítomnosti mutací v 1. až 40. exonu genu MYH7 souprava je založena na metodě skenovací vysokorozlišovací analýzy křivek tání (HRMA) HRM analýza umožňuje v jednom běhu zjistit přítomnost nespecifických záměn a indelů (SNP) v heterozygotním...
  sada pro nespecifické skenování přítomnosti mutací v 1. až 12. exonu genu LMNA souprava je založena na metodě skenovací vysokorozlišovací analýzy křivek tání (HRMA) HRM analýza umožňuje v jednom běhu zjistit přítomnost nespecifických záměn a indelů (SNP) v heterozygotním...
sada pro nespecifické skenování přítomnosti mutací ve 2. až 27. exonu genu BRCA2 souprava je založena na metodě skenovací vysokorozlišovací analýzy křivek tání (HRMA) a kvantitativní real-time PCR jednokroková kombinace qPCR a HRM analýzy umožňuje v jednom běhu zjistit přítomnost...
  sada pro nespecifické skenování přítomnosti mutací ve 2. až 24. exonu genu BRCA1 souprava je založena na metodě skenovací vysokorozlišovací analýzy křivek tání (HRMA) a kvantitativní real-time PCR tvoří ji 40 párů primerů, které pokrývají oblast exonu 2 až 24 jednokroková...
sada pro nespecifické skenování přítomnosti mutací v 1. až 15. exonu genu APC esej je založena na metodě skenovací vysokorozlišovací analýzy křivek tání (HRMA) tvoří ji 16 párů primerů, které zcela pokrývají oblast prvních 15 exonů genu APC (poslední exon není kvůli svému rozsahu vhodný...
1 | 2 >>

HRM - vysokorozlišovací analýza křivek tání

Projekt je spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Termín realizace: 2017-2020 Výsledkem projektu budu diagnostické testy pro vyšetření somatických mutací v krvetvorných buňkách kostní dřeně. Registrační číslo projektu:...

Kontakt

KRD - obchodní společnost s.r.o. Pekařská 12
155 00 Praha 5
Česká republika

Tel: +420 257 013 433
Mobil: +420 603 164 254
lab@krd.cz