Reagencie pro reverzní transkripci a qPCR

sada je určena pro syntézu prvního řetězce cDNA z totální RNA je optimalizována pro použití produktu reakce v následné real-time kvantitativní PCR s chemií SYBR Green tak, aby produkovala reproducibilní nízké Ct hodnoty srovnatelné s populárními konkurenčními výrobky RNázový inhibitor zvyšuje...
25 nmol...600 Kč vč. DPH (kat. č. KRD-P-0447-25) 100 nmol...1200 Kč vč. DPH (kat. č. KRD-P-0447-100)
25 nmol...600 Kč vč. DPH (kat. č. KRD-P-0446-25) 100 nmol...1200 Kč vč. DPH (kat. č. KRD-P-0446-100)
25 nmol...600 Kč vč. DPH (kat. č. KRD-P-0444-25) 100 nmol...1200 Kč vč. DPH (kat. č. KRD-P-0444-100) Biotechniques. 2006 May;40(5):649-57.  
25 nmol...600 Kč vč. DPH (kat. č. KRD-P-0445-25) 100 nmol...1200 Kč vč. DPH (KRD-P-0445-100)

HRM - vysokorozlišovací analýza křivek tání

Projekt je spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Termín realizace: 2017-2020 Výsledkem projektu budu diagnostické testy pro vyšetření somatických mutací v krvetvorných buňkách kostní dřeně. Registrační číslo projektu:...

Kontakt

KRD - obchodní společnost s.r.o. Pekařská 12
155 00 Praha 5
Česká republika

Tel: +420 257 013 433
Mobil: +420 603 164 254
lab@krd.cz