Projekty

Název projektu: Zavedení vyšetření somatických mutací v krvetvorných buňkách

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_083/0010326

Doba řešení projektu: 20/4/2017 – 19/4/2020

Popis projektu:

Předmětem projektu je zavedení vyšetření somatických mutací v krvetvorných buňkách, tedy sestavení funkčního diagnostického testu pro identifikaci mutací ve vybraných úsecích lidské DNA včetně vytvoření analytických nástrojů, softwaru pro zpracování a vyhodnocení dat a softwaru pro dlouhodobý monitoring testovaných subjektů. Bude vytvořen produkt, který klientům poskytne profil získaných a vrozených genetických mutací včetně interpretace výsledků současného stavu poznání.

Projekt Zavedení vyšetření somatických mutací v krvetvorných buňkách je spolufinancován Evropskou unií.

HRM - vysokorozlišovací analýza křivek tání

Projekt je spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Termín realizace: 2017-2020 Výsledkem projektu budu diagnostické testy pro vyšetření somatických mutací v krvetvorných buňkách kostní dřeně. Registrační číslo projektu:...

Kontakt

KRD - obchodní společnost s.r.o. Pekařská 12
155 00 Praha 5
Česká republika

Tel: +420 257 013 433
Mobil: +420 603 164 254
lab@krd.cz