Reagencie pro izolaci nukleových kyselin

roztok s podobným účinkem jako RNAlater® od firmy Ambion (Life Technologies) unikátní specifické složení, které výrazně snižuje rychlost degradace RNA v biologických vzorcích biologické vzorky stačí po vyjmutí ze zdrojového materiálu vložit do zkumavky s roztokem a nastříhat na drobné...

HRM - vysokorozlišovací analýza křivek tání

Projekt je spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Termín realizace: 2017-2020 Výsledkem projektu budu diagnostické testy pro vyšetření somatických mutací v krvetvorných buňkách kostní dřeně. Registrační číslo projektu:...

Kontakt

KRD - obchodní společnost s.r.o. Pekařská 12
155 00 Praha 5
Česká republika

Tel: +420 257 013 433
Mobil: +420 603 164 254
lab@krd.cz