Reagencie pro značení protilátek

souprava slouží pro 3 purifikace souprava obsahuje zkumavku 10x vazebného pufru, 1 zkumavku myího pufru, 1 zkumavku elučního pufru, 1 zkumavku neutralizátoru, 1 kolonku, 4 dodatečné sběrné zkumavky
souprava obsahuje 3x10 mikrogramů biotinu ve 3 oddělěných zkumavkách, 1 zkumavku obsahující modifier a 1 zkumavku obsahující quencher doporučené množství pro jedno značení je 10-20 mikrogramů
souprava obsahuje 3 kolony

HRM - vysokorozlišovací analýza křivek tání

Projekt je spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Termín realizace: 2017-2020 Výsledkem projektu budu diagnostické testy pro vyšetření somatických mutací v krvetvorných buňkách kostní dřeně. Registrační číslo projektu:...

Kontakt

KRD - obchodní společnost s.r.o. Pekařská 12
155 00 Praha 5
Česká republika

Tel: +420 257 013 433
Mobil: +420 603 164 254
lab@krd.cz