Nemoci

Sada pro nespecifické skenování přítomnosti mutací v exonech genů asociovaných s Charcot-Marie-Tooth syndromem Jedná se o tyto geny: LMNA Souprava je založena na metodě skenovací vysokorozlišovací analýzy křivek tání (HRMA) HRM analýza umožňuje v jednom běhu zjistit přítomnost...
Sada pro nespecifické skenování přítomnosti mutací v exonech genů asociovaných s defektem síňového septa.  Jedná se o tyto geny: ACTC1, MYH6 Souprava je založena na metodě skenovací vysokorozlišovací analýzy křivek tání (HRMA) HRM analýza umožňuje v jednom běhu zjistit...
Sada pro nespecifické skenování přítomnosti mutací v exonech genů asociovaných s dilatační kardiomyopatií.  Jedná se o tyto geny:  LMNA, DES, ACTC1, MYH6, MYH7, DMD Souprava je založena na metodě skenovací vysokorozlišovací analýzy křivek tání (HRMA) HRM analýza umožňuje...
Sada pro nespecifické skenování přítomnosti mutací v exonech genů asociovaných s Emeryovou-Dreifussovou svalovou dystrofií.  Jedná se o tyto geny: LMNA,MYH7,DES Souprava je založena na metodě skenovací vysokorozlišovací analýzy křivek tání (HRMA) HRM analýza umožňuje...
Sada pro nespecifické skenování přítomnosti mutací v exonech genů asociovaných se familiární lipodystrofií Jedná se o tyto geny: LMNA Souprava je založena na metodě skenovací vysokorozlišovací analýzy křivek tání (HRMA) HRM analýza umožňuje v jednom běhu zjistit přítomnost...
Sada pro nespecifické skenování přítomnosti mutací v exonech genů asociovaných s Hutchinson-Gilford syndrom Jedná se o tyto geny: LMNA Souprava je založena na metodě skenovací vysokorozlišovací analýzy křivek tání (HRMA) HRM analýza umožňuje v jednom běhu zjistit přítomnost...
Sada pro nespecifické skenování přítomnosti mutací v exonech genů asociovaných s hypertrofickou kardiomyopatií.  Jedná se o tyto geny: MYH7, MYL3, MYL2, ACTC1, MYH6, MYLK2 Souprava je založena na metodě skenovací vysokorozlišovací analýzy křivek tání (HRMA) HRM analýza umožňuje...
Sada pro nespecifické skenování přítomnosti mutací v exonech genů asociovaných s mandibuloakrální dysostózou Jedná se o tyto geny: LMNA Souprava je založena na metodě skenovací vysokorozlišovací analýzy křivek tání (HRMA) HRM analýza umožňuje v jednom běhu zjistit přítomnost...
Sada pro nespecifické skenování přítomnosti mutací v exonech genů asociovaných se svalovou dystrofií.  Jedná se o tyto geny: DMD, LMNA, DES, MYH7 Souprava je založena na metodě skenovací vysokorozlišovací analýzy křivek tání (HRMA) HRM analýza umožňuje v jednom běhu zjistit...
Sada pro nespecifické skenování přítomnosti mutací v exonech genů asociovaných se syndromem náhlého úmrtí.  Jedná se o tyto geny:  MYH7, MYL2, MYL3, ACTC1, MYH6, MYLK2, LMNA, DES Souprava je založena na metodě skenovací vysokorozlišovací analýzy křivek tání (HRMA) HRM analýza...
1 | 2 >>

HRM - vysokorozlišovací analýza křivek tání

Projekt je spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Termín realizace: 2017-2020 Výsledkem projektu budu diagnostické testy pro vyšetření somatických mutací v krvetvorných buňkách kostní dřeně. Registrační číslo projektu:...

Kontakt

KRD - obchodní společnost s.r.o. Pekařská 12
155 00 Praha 5
Česká republika

Tel: +420 257 013 433
Mobil: +420 603 164 254
lab@krd.cz